Podmínky adopce

Chceme mít jistotu, že všechny kočičky, které jsme zachránili, půjdou do dobrých rukou. Proto všichni zájemci o adopci musí splňovat tyto podmínky.

Podmínky předání zvířete novému majiteli

  1. Zájemce o kočku je ochoten vyplnit před adopcí vyplnit dotazník
  2. Kočičky předáváme pouze občanům starším 18ti let (s platným občanským průkazem) na základě sepsání Předávacího protokolu, ve kterém se nový majitel zaváže k řádné péči o zvíře, k poskytnutí veterinární péče včetně pravidelného očkování
  3. Kočičky nedáváme třetí osobě – zprostředkovateli, pouze osobě, která bude o zvíře pečovat
  4. Kočičku předáváme pouze po předchozím osobním rozhovoru
  5. V případě, že se jedná o nekastrované zvíře, zavazuje se nový majitel, že ho dá ve vhodné době vykastrovat a vyrozumí nás o tom
  6. Do týdne od převzetí kočičky trváme na informaci o její aklimatizaci v novém domově
  7. V případě, že se nový majitel nebude moci o kočičku nadále starat, vrátí ji neprodleně a výhradně zpět předávajícímu sdružení
  8. Pokud se změní adresa, kde zvíře doposud bydlelo, oznámí nám novou aktuální adresu
  9. Každý zájemce o zvíře musí mít s sebou přepravní box nebo si box může půjčit od nás (vratná záloha 500Kč)
  10. Vyhrazujeme si právo kontroly splněných podmínek dle Předávacího protokolu

Adopční příspěvek

Adopční poplatek je 900 Kč. Je to symbolická částka z celkové sumy, která je potřeba na ošetření jednotlivých zvířat. Skutečné náklady na léčení a preventivní ošetření koček jsou mnohonásobně větší.

Adopční příspěvek je v plné výši použit na léčení a preventivní ošetření dalších zvířat.

Na přání vám rádi vystavíme potvrzení o daru.