Podmínky adopce

Chceme mít jistotu, že všechny kočičky, které jsme zachránili, půjdou do dobrých rukou. Proto všichni zájemci o adopci musí splňovat tyto podmínky.

Podmínky předání zvířete novému majiteli

  1. Zájemce o kočku je ochoten vyplnit před adopcí vyplnit dotazník
  2. Kočičky předáváme pouze občanům starším 18ti let (s platným občanským průkazem) na základě sepsání Předávacího protokolu, ve kterém se nový majitel zaváže k řádné péči o zvíře, k poskytnutí veterinární péče včetně pravidelného očkování
  3. Kočičky nedáváme třetí osobě - zprostředkovateli, pouze osobě, která bude o zvíře pečovat
  4. Kočičku předáváme pouze po předchozím osobním rozhovoru
  5. V případě, že se jedná o nekastrované zvíře, zavazuje se nový majitel, že ho dá ve vhodné době vykastrovat a vyrozumí nás o tom
  6. Do týdne od převzetí kočičky trváme na informaci o její aklimatizaci v novém domově
  7. V případě, že se nový majitel nebude moci o kočičku nadále starat, vrátí ji neprodleně a výhradně zpět předávajícímu sdružení
  8. Pokud se změní adresa, kde zvíře doposud bydlelo, oznámí nám novou aktuální adresu
  9. Každý zájemce o zvíře musí mít s sebou přepravní box
  10. Vyhrazujeme si právo kontroly splněných podmínek dle Předávacího protokolu

Adopční příspěvek

Dar na provoz útulku

Je-li to ve Vašich možnostech, velmi uvítáme dar na provoz útulku ve výši 900Kč. Tato symbolická částka by nám velmi pomohla při ošetřování zvířat a zajišťování provozu útulku.

Skutečné náklady na léčení a preventivní ošetření koček jsou sice mnohonásobně větší, ale velmi rádi i Váš dar použijeme na léčení a preventivní ošetření dalších zvířat.

V případě zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení o daru.